Antena Base Station Diamond BC200LL

Antenna rig Diamond BC200LL UHF 320-380 MHz panjang 1,7 meter gain 5,5 dBi cocok untuk antena base station