Icom IC-M36

DISCONTINUED

Icom IC-M36 handy talky marine yang sudah water proof dan mampu mengambang kembali apabila jatuh ke dalam air.