Antena Radio Marine Shakespeare 425

Shakespeare 425 Antena radio marine VHF 156 – 162 MHz dengan panjang 1.5 meter antenna marine ini digunakan buat radio vhf di kapal